Høyt mot nord, omgitt av taggede tinder og ville hav, ligger øyrikene Lofoten og Vesterålen. Hver vinter søker millioner av gyteklar skrei hit for at slekt kan følge slekters gang. Fenomenet har gjennom århundrer gitt grobunn for noen av landets mest tradisjonsrike fiskerier og konserveringsmetoder...

Vesteålens egen kraftleverandør


De siste ti årene har over 5000 samfunnsnyttige prosjekter fått støtte. Dette er vår takk til alle de som gjør det mulig!